Achtergrond van het project

ONTWERPWEDSTRIJD IK BLIJF FRI(E)S!
Alcohol reductie campagne voor jongeren tussen 16 – 18 jaar

Aanleiding en context van het project

GGD Fryslan heeft een innovatiewedstrijd gewonnen, die georganiseerd was door het Centrum Gezond Leven van het RIVM en GGD Nederland. Opdracht van deze wedstrijd voor lokale GGD-en was om te komen tot nieuwe concepten waardoor overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16-18 jaar kan worden teruggedrongen.

Het winnende concept werd bedacht door GGD Fryslan. Hun concept gaat uit van de ontwikkeling van een coole gadget, die aangeeft dat de jongere die het zichtbaar draagt, op dat moment geen alcohol wil drinken. Het gadget maakt dat daarover geen discussie hoeft te ontstaan, omdat het al van tevoren duidelijk is waar iemand staat.

De pilot-campagne: Gadget-ontwerpwedstrijd voor jongeren

Het betrekken van de doelgroep – jongeren van 16 tot 18 jaar – is een cruciale succesfactor. Teveel projecten stranden omdat men het idee heeft dat men wel weet wat jongeren cool vinden. Dat er moet worden samengewerkt met jongeren is duidelijk; hoe je dat aanpakt een vraagstuk apart.

In deze pilot willen we onderzoeken wat de resultaten zijn wanneer je jongeren zelf in de rol van ontwerper plaatst en hen laat strijden om de best vormgegeven en doordachte gadget. De gadget kan vervolgens desgewenst door een professionele vormgever worden vervolmaakt en op grote(re) schaal worden gefabriceerd.

Deze opzet heeft een aantal voordelen. Het principe van het jongeren zelf laten vormgeven aan de gadget wordt een belangrijk onderdeel van de campagne. Er is bovendien een grotere kans dat het fysieke resultaat – de gadget – beter aansluit bij wat jongeren zelf cool vinden.  Ook zouden lokaal en/of regionaal verschillende gadgets gemaakt worden ontwikkeld. Het concept kan bij gebleken succes ook relatief eenvoudig worden opgeschaald, omdat de plekken waar je de ontwerpsessies kunt doen, de Fablabs, een landelijke verspreiding en community hebben en er bovendien mobiele fablabs beschikbaar zijn. 

Fablab

De ontwerpsessie worden in een Fablab-omgeving gedaan. Fablab is een plek waar technologie en creativiteit, hand- en hoofdwerk samenkomen. Het is een digitaal productielokaal. Fablab is vanuit het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston ontwikkeld. In een Fablab kunnen mensen met behulp van high-tech apparatuur hun ideeën daadwerkelijk vormgeven in een prototype of product; we noemen dit ook wel digitale fabricage.

Fablab is bedoeld om mensen te stimuleren hun ideeën eenvoudig te laten vertalen in fysieke producten en om kennis en ontwerpen met elkaar te delen. De kracht van Fablab zit in het feit dat Fablabs wereldwijd met elkaar zijn verbonden en er interdisciplinair wordt gewerkt. Mensen en organisaties werken vanuit verschillende expertises en vaardigheden samen en helpen elkaar wereldwijd. Ook in Nederland zijn verschillende Fablabs, die allemaal dezelfde basis-apparatuur hebben, maar ook ieder een eigen insteek.

Een voorbeeld van de wat grotere Fablabs is Protospace, het Utrechtse Fablab: www.protospace.nl en Fablab Groningen, www.fablabgroningen.nl. In Friesland wordt momenteel onderzocht of er een biebbus kan worden omgebouwd tot een mobiel fablab: www.frysklab.nl.